2019

Znaki

Przydrożny aniele na skrzyżowaniu
ulic i styku kamienic, opowiedz mi
swój sen.

Dorożkarz stracił drogę, rozmyła się
trasa namazana węglem, przez
poranny deszcz.

To są moje marzenia, nanizane na
sznureczek ptaki, głównie nieloty.

Tam kończy się horyzont a zaczyna
lepsze jutro. Zarysy nowych znaczeń:
latarnie drzewa tajne znaki.   

23.06.2019

Opoka

Przestało wiać. Rozmyły się chmury.
Widać niebo stalowo niebieskie.
Zachód słońca przyszedł bezkrwawy.
Na widnokręgu zostały jakieś góry.

Rzeka w dole doliny płynie. Zaznacza
swój ślad dłuższego czasu. Trawa pod
stopami pojedynczych drzew wzrasta
bez znaczenia. Milczą kamienie.

Ojciec wieczór czeka w cieniu doliny.
Cierpliwie studzi barwy dnia. Muzyka
świerszczy. Taniec. Srebrne oko sowy
wygląda na Księżyc.

W ciele skały Pan Bóg. Spisuje kolejną
fraszkę zmroku. U schyłku dnia.
Kolumny ręce w górze. Wzniesione
sklepienie sfery niebieskiej. 

10.08.2019

Wspomnienie z Pucka

bezkształt moich myśli
palce wplecione w ramiona ukwiału
rozwarta paszcza nieba, przed zachodem
nibyzwidy skoczne przeźrocza
chmury wygłodniałe snu ławice meduz.

bezruch moich dłoni
agonia tysiąca wyrazów
coś, nierzadka amfibia rodzaj eukarionta
pół-Wenus z macką kałamarnicy zamiast nogi
nie widzi, wie woła do brzegu
odpływa naga tratwa uśmiechu...

bezład twoich oczu
spojrzenia mchem pokryte
zarzucasz mokre włosy, a może rabackie sieci
w mętnej toni splątane domysły
połów na mięso wodnych stworzeń
uświadomionych wyższego życia.

bezdzień i beznoc bez Ciebie
szkwał.

12.09.2019