Bazy danych

Linki

Narzędzia do zarządzania bazami

1. Quick DBD - Płatne ale bardzo przyjazne narzędzie do projektowania baz danych

Przewodniki i poradniki

1. Basic MySQL Tutorial - Pełny opis MySQL po angielsku.

2. Digital Ocean: A Basic MySQL Tutorial - Praca w shell'u. Początki podczas zabawy z bazami danych: instalacja i konfiguracja MySQL, pierwsze zapytania, tworzenie użytkowników.

3. PHP Majster Blog - Artykuł o stosowaniu złączeń i aliasów, bardzo fajne ściągi do poleceń SQL-a

4. faq.programmerworld.net - Opis ręcznej instalacji Apache, MySQL, PHP oraz PhpMyAdmin