Linux

Bash - programowanie wsadowe

Moje skrypty - Starcie z bash'em skrypty pisane na własny użytek i w ramach ćwiczeń.

Przewodnik - Moje zapiski dotyczące charakteru bash'a.

Linki

LINUX KURS - strona o ascetycznym wyglądzie, zawiera pełny przegląd wszystkich aspektów związanych z systemem Linux.

LINUX KURS - ZASOBY SIECIOWE - baza linków z tej samej strony

SOISK.INFO - praktyczny zbiór poradników oparty na Wiki.

DocPlayer - Linux Ciekawa prezentacja, umówienie podstaw Linux'a