Moje skrypty

Lista plików

Tworzy listę plików. Podaje lokalizacje. Wyświetla Powitanie.

#!/bin/bash

lokalizacja=`pwd`
pliki=`ls`
name="Kamil"
echo -e "Hello $name\a"
echo "Twoja lokalizacja to: $lokalizacja"
echo "Pliki: $pliki"


Informacje o systemie

W zależności od wyboru parametru program podaje podstawowe informacje o użytkowniku korzystając ze zmiennych systemowych, wyświetla konfigurację sieci pobierając zawartość plików systemowych, sporządza pełną listę zainstalowanych pakietów.

#!/bin/bash
if [ $@ == inf ]
then
echo "1. Ścieżka do twojego katalogu domowego: $HOME"         
echo "2. Twój login: $USER"         
echo "3. Nazwa twojego hosta: $HOSTNAME"     
echo "4. Rodzaj systemu operacyjnego: $OSTYPE"
fi
if [ $@ == net ]
then
echo "---------------"
echo "1. Plik interfaces"
echo "---------------"
cat /etc/network/interfaces
echo "---------------"
echo "2. Plik resolv.conf"
echo "---------------"
cat /etc/resolv.conf
echo "---------------"
echo "3. Plik hosts"
echo "---------------"
cat /etc/hosts
fi
if [ $@ == list ]
then
dpkg -l
fi


Generator plików

Zgodnie z parametrami pobranymi od użytkownika skrypt tworzy w folderze "pliki" zestaw plików.

#!/bin/bash
echo "Ile plików chcesz stworzyć?"
read j
mkdir pliki
cd pliki 
i=0
while [ $i -lt $j ]
do
echo $i
i=`expr $i + 1`
touch "plik_$i" 
done


Kalkulator

Działa jako prymitywny kalkulator, operując na liczbach całkowitych. Brak obsługi pełnej błędów.

#!/bin/bash
echo "Podaj rodzaj operacji (kalkulator wykonuje operacje tylko na liczbach całkowitych)"
echo "add - dodawanie"
echo "min - odejmowanie"
echo "mult - mnożenie"
echo "div - dzielenie"
read operacja
echo "Podaj dwa argumenty"
read a
read b
echo "Wybrałeś liczby $a oraz $b"
if [ "$operacja" == add ]
	then
	echo "Wynik operacji: $operacja"
	expr $a \+ $b
elif [ "$operacja" == min ]
	then
	echo "Wynik operacji: $operacja"
	expr $a \- $b
elif [ "$operacja" == mult ]
	then
	echo "Wynik operacji: $operacja"
	expr $a \* $b
elif [ "$operacja" == div ]
	then
	echo "Wynik operacji: $operacja"
	expr $a \/ $b
else
	echo "Nieoczekiwany błąd - błędnie podana nazwa polecenia"
fi
echo "Koniec"