PHP i MySQL

Materiał stworzony w oparciu o film: Kurs PHP odc. 5: Poznajemy bibliotekę PDO - Autor M.Zalent

Podstawy

Kod PHP deklarujemy osadzając go w znacznikach <?php ?>. Jeśli zdeklarujemy go w osobnym pliku i chcemy połączyć z istniejącym kodem skorzystamy z instrukcji include(<scieżka pliku php>). Instrukcje w PHP kończymy średnikiem.

index.php

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
  <?php
  include("config.php");
  echo "<h1>Hello World</h1>"
   ?>
</body>
</html>

config.php

<?php
  echo "<p>config.php - zaimportowano</p>"
?>

Posługując się wyłącznie PHP bez HTML-a znacznik ?> można pominąć.

Łączenie PHP

Do łączenia wielu rozdzielonych plików PHP służą funkcje: require_once, require, include, include_once ich opis znajduje się na: Forum - M.Zalent PHP daje możliwość "wstrzykiwania" kodu do zmiennej, co daje ciekawe rezultaty ale otwiera możliwość pisania niezrozumiałych instrukcji.

config.php

<?php
  return [
    'host' => 'localhost',
    'user' => 'user_name',
    'password' => 'pass',
    'database' => 'db_name'
  ];
?>

database.php

<?php
  $config = require_once 'config.php';
?>

Konkatenacja

W PHP połączenia ciągu znaków możemy dokonać na dwa sposoby, pomocą kropki lub nawiasu. Widać to przypadku odwoływania się do zmiennych, może okazać się to pomocne.

'mysql:host=hostname;dbname=database;charset=utf8';

'mysql:host='.$config'['host'].';dbname='.$config['database'].';charset=utf8';
"mysql:host={$config['host']};dbname={$config['database']}';charset=utf8";

Przykład prezentuje ciąg służący do łączenia się z bazą danych. Zmienną $config jest tablica asocjacyjna a charakterze wartość => klucz.