PostresSQL

Komendy

sudo -u postgres psql

Logowanie domyślne

psql -h <host> -d <db> -U <user> -W

Logowanie utworzonym użytkownikiem do konkretnej bazy przy użyciu hasła

sudo -u postgres psql
postgres=# create database mydb;
postgres=# create user myuser with encrypted password 'mypass';
postgres=# grant all privileges on database mydb to myuser;

Tworzenie użytkownika konkretnej bazy z hasłem


Przykładowe zapytania

Tworzenie tabeli

CREATE TABLE TABLE_USER (
 COLUMN_USER_ID    SERIAL PRIMARY KEY,
 COLUMN_USER_NAME   TEXT,
 COLUMN_USER_EMAIL  TEXT,
 COLUMN_USER_PASSWORD TEXT
 );

Wstawianie rekordów

INSERT INTO TABLE_USER (COLUMN_USER_NAME,COLUMN_USER_EMAIL,COLUMN_USER_PASSWORD) 
 VALUES
 ('Adam', 'adam@tlen.pl', 'haslo33'),
 ('Mario88', 'mario@gmail.com', 'A22###9'),
 ('Romeo88a', 'top99@wp.pl', 'Dasze3ek'),
 ('Ferdek', 'ferdi@yahoo.com', 'Shaslo55');

Przegląd tabeli

SELECT * FROM TABLE_USER;
 column_user_id | column_user_name | column_user_email | column_user_password 
----------------+------------------+-------------------+----------------------
       1 | Adam       | adam@tlen.pl   | haslo33
       2 | Mario88     | mario@gmail.com  | A22###9
       3 | Romeo88a     | top99@wp.pl    | Dasze3ek
       4 | Ferdek      | ferdi@yahoo.com  | Shaslo55