Serwery aplikacyjne - Java EE

Prosta Aplikacja korzystająca z bazy danych MySQL

Opisuje najbardziej trywialny sposób połączenia aplikacji z serverem bazodanowym MySQL. Opisuje jak wdrożyć aplikacje z panelem logowania.

1. Po otwarciu Eclipse Oxygen wybierz -> New -> Dynamic Web Project

2. Odwołaj się do tutoriala na stronie: Link przepisz poprawnie klasy.

3. Przy pomocy PhpMyAdmin wykonaj bazę potrzebną do testów gdzie w formie jawnej zawrzesz e-maile jako loginy oraz hasła.

dane:

+-----------------+---------+
| email      | pass  |
+-----------------+---------+
| pangeon@tlen.pl | pangeon |
| admin@tlen.pl  | admin  |
+-----------------+---------+

struktura:

+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type    | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| email | varczar(20) | NO  |   | NULL  |    |
| pass | varczar(20) | NO  |   | NULL  |    |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+

*ze względu na głupotę MediaWiki podaje nazwy typów w formie spolszczonej.

4.Dokonaj edycji klasy Validate

Connection con=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/{nazwa twojej bazy}","{użytkownik tej bazy}","{hasło do bazy");

Zmiana nazw pól email i pass w bazie, dodanie nowych kolumn oznacza konieczność innych zmian.

5.Pobierz MySQL Connector z strony: Link

6.Skopiuj pliki do folderu lib swojego projektu Eclipse

├───.settings
├───build
│  └───classes
├───src
└───WebContent
  ├───META-INF
  └───WEB-INF
    └───lib

W przypadku korzystania z innych schematów projektowych dodanie plików .jar może wyglądać inaczej. Odpalając program ręcznie z wiersza poleceń należy podać parametr -cp czyli CLASSPATH do miejsca gdzie znajdują się pliki .jar


WildFly 11 - aspekty konfiguracyjne

Nie zawsze wystarczy przekopiowanie plików do folderu lib. W większych wielowarstwowych aplikacjach przyda się dodanie sterownika bazy do konfiguracja serwera.

1. Adding the MySQL JDBC driver into Wildfly - tutorial prezentuje jak dodać zależności w plikach konfiguracyjnych serwera (wersja 11).

2. Setup on Local WildFly - tutorial prezentuje pełni opis konfiguracji także z poziomu interfejsu użytkownika (wersja 9).