Historia i autorzy strony „2009”

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • (bież. | poprz.) 10:39, 3 paź 2019Admin.kamil (dyskusja | edycje). . (465 bajtów) (+465). . (Utworzono nową stronę "== nocy == <pre> pantery nocy nie da się zagłaskać ten dziki zwierz mruczy namiętnie czując zapach czeka na mięso nie jednak kobietą ani mężczyzną. możesz p...")